Calvia AB - SOA, Integration, SOAP, ITIL

Calvia levererar tekniskt kvalificerade IT-tjänster inom IT- och affärsutveckling, systemförvaltning och systemutveckling. Baserat på lång erfarenhet och bred kompetens kan vi erbjuda allt från behovsanalys till färdig IT-lösning. Vi gör detta genom helhetsåtagande där vi ansvarar för hela genomförandet, förvaltningåtagande och utveckling inom ett tydligt definerat applikationsområde eller genom att fungera som aktiv kompetensförstärkning i projekt som drivs av kunden. Calvia har ett brett verksamhetskunnande och stor lyhördhet för kundens problematik. Vi levererar rätt anpassad tjänst till varje enskild kund och prioriterar långsiktiga kundrelationer. Med kunskap som handelsvara, är det av största vikt att denna kontinuerligt byggs på och förnyas. Calvia investerar kontinuerligt i att ta till oss nya tekniker. Kunskapen om gammal teknik finns kvar och kommer väl till pass då ny och gammal teknik skall integreras. Calvia levererar lösningar som fyller kundens behov.