" . $thislang_text[$vi] . "\n" ; } $thisdbuse = explode(",", "irm,irm-lab"); $thisdbuse_text = explode(",", "ITC,ITC-Demo"); if ("$server"=="irm-lab") { if(!isset($dbuse)) { $dbuse = "irm-lab"; }} if ("$server"=="irm-lab") { $ititle = "Developer Site ($lang)";} if (!$dbuse) { $dbuse = "irm";} for ( $vib = 0 ; $vib < 2 ; $vib++ ) { if ( $dbuse == $thisdbuse[$vib] ) { $selected = " selected" ; } else { $selected = "" ; } ; $dbuse_option .= "\n" ; } if (("$server"=="irm-lab") && ($dbuse=="irm")) { header("Location:http://irm.vgregion.se/"); } if (("$server"=="irm") && ($dbuse=="irm-lab")) { header("Location:http://irm-lab.tbox.vgregion.se/"); } ?>


Login


:
:

:

IRM

IRM is a multi-user server, software, peripheral and problem ticketing system. You can also view and post jobs if you have a problem with a resource. N.B. Den svenska översättningen är under införande och är ofullständig!
IRM är ITCs fleranvändarsystem för att hantera, dokumentera och ärendehantera servrar, system och programvara. Man kan även se status eller göra felanmälan om det uppstår problem med något system.

Helpdesk staff get many questions - many of which are repeated many times. A FAQ, which is a list of frequently asked questions - and their answers, intends to provide a quick and easy way to help you get an answer to a question. If your query isn't in this list, feel free to post a request for help. Helpdesk får många frågor - flera av dem är vanligt återkommande. En FAQ är en sammanställning av dessa frågor - och deras svar, vars avsikt är att ge en snabb lösning på frågeställningar. Finns inte din fråga, så finns det en möjlighet att posta denna här.

You can request help without logging in to IRM. To do this you need to select the appropriate department, click the Help button below and then follow the instructions. Your request will be filed under the user name of guest so you will need to ensure that the contact information is correct if you wish to receive updates and keep in touch with the helpdesk. Du kan även registrera ett ärende utan att logga in i IRM. Välj enhet nedan och Klicka på Hjälp och följ sedan instruktionerna. Eftersom ärendet registreras under ett gästkonto, se till att kontaktinformationen blir korrekt ifylld för att erhålla uppdateringar av ärendet.